Tag Archives: conditioner

วิธีหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าว วิธีหมักผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ

วิธีหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าว วิธีหมักผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ ความเป็นมาของการใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผม ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมเส้นผมมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้เส้นผมแข็งแรง มีน้ำหนัก และดกดำเป็นเงา มีความเงางามเป็นธรรมชาติ ทั้งๆที่ชาวเกาะเหล่านี้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อเส้นผม เช่น มีแสงแดดแผดกล้า แดดแรงมาก และดำน้ำ จับสัตว์น้ำ เส้นผมสัมผัสกับไอทะเลทั้งวัน แต่สุขภาพเส้นผมของชาวเกาะเหล่านี้ก็ดีเป็นเลิศ ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน   ความเชื่อที่ว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้ผมดกดำเป็นเงางามนั้นได้มีการสนับสนุนด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถแก้ไขการถูกทำลายเส้นผมด้วยการหวีผม และช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีการศึกษาดังกล่าวได้มีรายงานไว้ในวรสารวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเกี่ยวกับบทบาทของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพของเส้นผม (Rele and Mohile2003)   องค์ประกอบของเส้นผม เส้นผมเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ผลิตเส้นผม ซึ่งอยู่ในชั้นหนังแท้ ใต้ผิวหนังศีรษะ เมื่อเซลล์เจริญเติบโตขึ้นเส้นผมจะถูกผลักขึ้น เกิดเป็นส่วนที่ตายแล้ว และยืดยาวออกไปเรื่อยๆ เส้นผมประกอบด้วย ส่วนนอก (Cuticle) ที่ทำหน้าที่หุ้ม ส่วนใน (cortex) ทั้งสองส่วนมีความสสำคัญต่อสุขภาพของเส้นผม กล่าวคือหากส่วนนอกอยู่ในสภาพที่ไม่ฉีกขาด เส้นผมก็จะปกติ มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการบิดงอ และมีความเหนียว ส่วนในประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่า เคอราทิน ที่ประกอบด้วยเส้นเล็กๆ มัดรวมกัน   สาเหตุที่ทำให้เส้นผมเสื่อมสภาพ หรือผมเสีย โปรตีนของเส้นผมจะสูญเสีย หรือสลายไปตามอายุขัย