งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562

9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยาน ร.2